Sales Addict. De vlag dekt in dit geval helemaal de lading!  Verkoop en alles wat er direct aan gerelateerd is, is de drug waarvan we niet meer kunnen en ook niet meer wensen af te kicken.  Onze jarenlange ervaring en kennis binnen dit domein overdragen, aan iedereen die professioneel met verkoop in de ruime zin van het woord in aanraking komt, is waar we onze voldoening uithalen. 

Maar sinds kort gaan we nog een serieuze stap verder en tillen we verkoop naar een nog hoger niveau anno 2018. We baseren ons niet meer op de traditioneel gekende methodieken en theorieën, maar halen de mosterd bij het meest recente wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de hersenen. 

We zijn dan ook trots dat we het meest baanbrekende werk op vlak van communicatie, het EMOSAN-referentiekader, kunnen aanbieden aan al onze bestaande en toekomstige klanten. Dit referentiekader vormt de basis voor onze trainingen/coachings/workshops op het vlak van verkoop, naverkoop, communicatie en leiderschap.

We zijn er in geslaagd om dit referentiekader vanaf nu toegankelijk te maken voor alle éénmanszaken, alle kmo’s en alle organisaties die de stap willen (en durven) zetten naar echte innovatie op het vlak van communicatie met hun klanten, medewerkers, … 

We mogen vanaf nu dan ook terecht zeggen dat we tot de absolute pioniers behoren binnen ons vakgebied.

Training

Sales Addict staat in voor de training en coaching van commerciële medewerkers, zowel binnen- als buitendienst en hun leidinggevende(n). We bieden trainingen gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek omtrent de werking van de hersenen.

Lees meer

Coaching

Coachen is niet meer of minder dan het begeleiden van mensen met als objectief de gestelde doelen efficiënter en sneller te realiseren en te overschrijden. Niets geeft een medewerker meer professionele voldoening dan het overtreffen van de gestelde doelen.

Lees meer

Workshops

Heeft u al eens gedacht aan een workshop verkoop, communicatie of self-management? Ideaal als kick-off van een seminarie, teambuilding of als fris tussendoortje. Stel de vraag gerust aan SalesAddict. Het spreekt voor zich dat we deze vraag met de nodige professionele aandacht zullen beantwoorden.

Lees meer

Mystery shopping

Niemand is beter geplaatst om de kwaliteit van de dienstverlening van een medewerker in te schatten als de klant zelf. Daar ligt de grote meerwaarde van onze mystery-shoppings. Hierbij letten we op alle aspecten die van te voren met de klant zijn afgsproken. Ook hier geldt het principe dat een standaard aanpak niet bestaat.

Lees meer

Advies

Schoenmaker blijf bij uw leest! En dat zijn we dan ook zinnens te doen. Het enige advies waar SalesAddict u van dienst mee kan zijn is direct verbonden aan de commerciële activiteiten van de organisatie.

Lees meer

Direct

What you see is what you get. Sales Addict staat voor een directe aanpak. Ook wij vallen terug op een dosis theorie en vinden het belangrijk dat deze gekend is om ze effectief toe te kunnen passen. We houden dit deel echter zo beperkt als noodzakelijk. Zo snel mogelijk stappen wij over naar concrete toepassingen.

Lees meer

Innoverend

Sales Addict zou een vreemd figuur slaan moesten we niet claimen vernieuwend te zijn. Maar dat doet toch iedereen? Dat is zeker waar, maar wij durven te claimen om dat ook effectief te zijn. Het toepassen van modellen die gebaseerd zijn op statische typologieën ligt achter ons. We vertrekken vanuit een baanbrekend, dynamisch referentiekader gebaseerd op recent en gefundeerd wettenschappelijk onderzoek. Het ENC-referentiekader.

Lees meer

RESULTAAT

Sales Addict staat voor een no-nonsens aanpak. We claimen dan wel innoverend te zijn, maar wat is het waard als het niet opbrengt. Samen met onze opdrachtgevers bepalen we welke meerwaarde onze begeleiding moet bieden. Geen doekje voor het bloeden maar een duidelijk omschreven resultaatsverbintenis.

Lees meer

CONCREET

De organisatie en medewerkers laten evolueren van A naar B. Niet alleen zijn onze begeleidingen zeer concreet van vorm en inhoud, ook de afspraken die we er rond maken zijn dat. Laat ons vertrekken van een foto van de commerciële organisatie vandaag en vandaar uit samen werken om tot de realisatie te komen van het beeld van het toekomstige bedrijf.

Lees meer

OP MAAT

Elk bedrijf en iedere organisatie, elke dienst en elk product, elke markt en iedere strategie, ze hebben elk specifieke kenmerken. De lijst met variabelen is hiermee niet ten einde. Zelfs deze verkorte versie maakt duidelijk waarom Sales Addict geen standaard programma heeft.

Lees meer