Sales Addict staat voor een no-nonsens aanpak op gebied van training en coaching.

Het is net ons innoverend uitgangspunt dat onze aanpak uniek maakt. We starten niet vanuit de idee dat een gesprekspartner zomaar te plaatsen is in een welomschreven en duidelijke “typologie”. 

Het EMOSAN-referentiekader maakt zeer duidelijk dat communicatie tijdens gesprekken volledig afhankelijk is van:

 • de persoon waarmee we aan het spreken zijn
 • de situatie waarin we ons bevinden op het moment dat we met elkaar aan het communiceren zijn

Deze kennis toepassen op het vlak van verkoop, naverkoop, communicatie en leidinggeven, brengt ons tot echte resultaten.

Maak hieronder kennis met het baanbrekende EMOSAN-referentiekader.

Neem zeker even de tijd, want u zal snel begrijpen waarom dit pas echte innovatie is op het vlak van training en coaching.

WAAROM INZICHT IN DE WERKING VAN ONZE HERSENEN UW WINSTMARGE VERGROOT

Het EMOSAN-referentiekader geeft u een glashelder antwoord op onderstaande vragen:

 • Wat is de link tussen inzicht in de werking van onze hersenen en uw winstmarge
 • Waarom verloopt de communicatie met sommige klanten of medewerkers zo stroef
 • Waarom zijn reacties van klanten, medewerkers en managers zo voorspelbaar
 • Waarom blijft gebrek aan communicatie nog steeds de meest gehoorde klacht bij organisaties en in het bedrijfsleven
 • Waarom liegt buikgevoel nooit
 • Wat betekent “tegen een muur te praten” nu echt
 • Waarom moet je soms letterlijk stoppen met verkopen of managen
 • Welke ongelooflijke impact hebben onbewuste reacties op onze dagelijkse beslissingen

Uit recentelijk wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de hersenen weten we dat meer dan 99% van het menselijk gedrag plaats heeft via onbewuste, automatische hersenprocessen en dat ze hierdoor een grote voorspellende waarde hebben.

Op dit ogenblik is het nog steeds de realiteit dat in vele bedrijven en organisaties bewust, rationeel denken nog vaak wordt beschouwd als superieur.

Anno 2018 kan men niet meer blind blijven voor de resultaten van al dit wetenschappelijk onderzoek en de impact er van op het bedrijfsleven.

Meer en meer bedrijven en organisaties merken dat in een tijd waarin ze in een rotvaart moeten innoveren, waarin iedereen de mond vol heeft over “menselijk kapitaal”, “zelfontplooiing van medewerkers”, “creativiteit”, “communicatie”, … de bestaande trainingsmodellen, die jarenlang meer dan hun nut hebben bewezen, stilaan hun houdbaarheidsdatum hebben bereikt.

Eén van de grootste uitdagingen waar bedrijfsleiders voor staan is de keuze die ze de komende jaren zullen moeten maken om te blijven vasthouden aan de goed ingebetonneerde bestaande modellen of kiezen voor innoverende trainingen en coachings die gebaseerd zijn op nieuwe, wetenschappelijke inzichten.

Deze beslissingen zullen een bepalende impact hebben op de communicatie van hun medewerkers onderling, de communicatie van hun medewerkers met klanten en aan de basis liggen voor innovatie op het vlak van bedrijfsprocessen, klantentevredenheid, …

WAT IS HET EMOSAN-REFERENTIEKADER?

Het EMOSAN-referentiekader is baanbrekend en grensverleggend op het vlak van communicatie.

Het biedt, vanuit het meest recente wetenschappelijk onderzoek rond de werking van de hersenen, nieuwe en spectaculaire inzichten omtrent de effectiviteit van onze dagelijkse communicatie, zowel in onze persoonlijke relaties als in onze communicatie binnen een bedrijfs- of organisatieomgeving. 

Binnen deze wetenschappelijke context heeft het woord “emotie” een andere betekenis dan in de volksmond.

De wetenschap omschrijft emoties als automatische, onbewuste, door miljoenen jaren van evolutie ontstane reacties op een interne of externe stimulus en die ons helpen te overleven in situaties waarin er geen tijd is om na te denken.

Met andere woorden, deze emoties zetten bewegingen in gang in onze hersenen en in ons lichaam, die uiteindelijk leiden tot onbewuste gedragingen, zoals dichterbij komen als we de stimulus ervaren als aantrekkelijk of ons terugtrekken als we de stimulus ervaren als een bedreiging.

Ons onbewust gedrag (99%) is dus een logisch gevolg van de emoties die er aan voorafgaan.

Vandaar dat emoties zo’n voorspellende waarde hebben.

Daarnaast gaat elke emotie gepaard met een gevoel dat volgt op de emotie en het zijn die gevoelens die we “bewust” herkennen en omschrijven zoals “Ik had geen goed gevoel bij die persoon” of “Ik vertrouw het niet” of gevoelens van angst, pijn, vreugde, twijfel, … 

Het is dankzij het feit dat we allemaal vanaf onze geboorte zijn uitgerust met dezelfde basisemoties, dat we perfect in staat zijn om zeer snel en zeer nauwkeurig de emoties van onze gesprekspartner aan te voelen en we onze manier van communiceren onmiddellijk en efficiënt kunnen aanpassen aan wat er onbewust gebeurt in de hersenen van onze gesprekspartner op het moment dat we met hem of haar communiceren.

Communicatiestoringen, of het nu gesprekken zijn tussen manager en werknemer, collega’s onderling, met klanten, …  en de vaak daarmee gepaard gaande conflicten kunnen zo tot een minimum herleid worden.

WAAROM SPREKEN VAN EEN DYNAMISCH REFERENTIEKADER?

Het referentiekader is in tegenstelling tot de bestaande modellen niet statisch, maar dynamisch.

Het vertrekt vanuit het gegeven dat emoties en bijhorende onbewuste gedragingen in de loop van een interpersoonlijke relatie of zelfs tijdens éénzelfde gesprek, meermaals kunnen veranderen in functie van de situatie of van het besproken thema.

We spreken van een “dynamisch referentiekader”, omdat het verwijst naar de context waarbinnen de communicatie plaatsvindt. Het is dus geen statisch model of het plaatsen van mensen in een welbepaald vakje of het toekennen van een typologie of een kleur.

Wat het referentiekader uniek maakt is dat het, om onbewust gedrag te kunnen voorspellen we moeten uitgaan van:

 • de situatie waarin we ons bevinden
 • de persoon die tegenover ons zit

Zo zullen we binnen de context van onze persoonlijke relaties gebruik maken van een ander referentiekader dan binnen de context van commerciële relaties of interpersoonlijke communicatie binnen een bedrijfsomgeving.

Binnen elk van deze verschillende contexten vertrekt het referentiekader van het basisidee dat elke mens beschikt over een breed gamma aan emoties en manieren om hiermee te communiceren met de buitenwereld.

Het referentiekader volgt de logica van wat er in onze hersenen en ons lichaam opeenvolgend gebeurt, vandaar de voorspellende waarde.

WERKING EMOSAN-REFERENTIEKADER

VERTICALE AS

De verticale as, de approach-withdrawel as, geeft ons oudste emotie-mechanisme weer. Met dit systeem wordt iedereen van ons geboren. Het werkt dus automatisch vanaf onze geboorte, vraagt geen bijkomende oefening en blijft heel ons leven actief.

Hier vinden we de 7 universele emoties weer: blijdschap, verrassing, woede, verdriet, angst, afschuw en minachting.

Ze worden overal ter wereld en in alle culturen op dezelfde manier afgelezen op het gezicht van onze gesprekspartner. Zij houden geen enkele rekening met cultuur, land, afkomst, geslacht, rang of stand.

Daarnaast ontwikkelen zich in de loop van ons leven sociale of secundaire emoties die worden opgewekt in sociale situaties en die worden beïnvloed door persoonlijke ervaringen tijdens je levensloop, zowel op persoonlijk als op werkvlak. Deze emoties zijn niet aangeboren en ontwikkelen zich tijdens ons leven.

HORIZONTALE AS

De horizontale as, de systemizing – empathizing as, geeft de evolutionair recenter onstane hersenprocessen weer die vooral belangrijk zijn binnen een sociale context.

Vanaf onze vroege jeugd (vanaf 1 à 2 jaar) ontwikkelen zich sociale of secundaire emoties die worden opgewekt in sociale situaties en die worden beïnvloed door persoonlijke ervaringen. De empathizing en systemizing vaardigheden waarover we uiteindelijk zullen beschikken als volwassenen, zijn niet aangeboren, maar zullen beïnvloed worden door onze sociale ervaringen en leerprocessen en zullen op die manier evolueren in de loop van ons leven.

Systemizing-vaardigheden

Binnen de context van commerciële relaties of interpersoonlijke relaties binnen een bedrijfsomgeving vertaalt “systemizing” zich in streven naar macht, status, hiërarchie, individueel belang, korte termijn-relaties en korte-termijn perspectief.

Empathizing-vaardigheden

Binnen dezelfde context, het streven naar gelijkheid, harmonie, groepsbeleving, lange-termijnrelaties en lange-termijn perspectief.

Gevolg

Dit referentiekader is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en is een waarheidsgetrouwe weergave van de werking van voorspelbare systemen in onze hersenen. Deze systemen vormen een geheel van neurale netwegen die leiden tot specifieke gedragingen.

Omdat het approach-withdrawal systeem evolutionair het oudste systeem is dat vanaf onze geboorte automatisch en onbewust in al onze dagelijkse situaties geactiveerd wordt, is dit het “machtigste” systeem om vanuit emoties onbewust gedrag te voorspellen.

En het is net omdat ieder van ons ook is uitgerust met hetzelfde automatisch evaluatiesysteem (spiegelneuronen), dat we perfect in staat zijn zeer snel en accuraat emoties van onze gesprekspartner aan te voelen en erop in te spelen.

Dat is wat we dagdagelijks mensen aanleren, reacties van onze gesprekspartner voorspellen, aanvoelen en er op een efficiënte, gepaste manier op inspelen om miscommunicatie tot het absolute minimum te herleiden en er resultaat mee te behalen.

PRAKTISCHE TOEPASSINGEN

Omdat deze onbewuste, automatische reacties gewoon de logica van de hersenen volgen, is het referentiekader toepasbaar in elke vorm van communicatie.

 • manager – medewerker
 • medewerkers en managers onderling
 • verkoper – klant
 • aftersales-medewerker – klant

We gebruiken het referentiekader in volgende maatwerktrainingen, coachings en workshops:

 • sales
 • aftersales
 • communicatie
 • leiderschap
 • self-management

Deze aanpak is zeer makkelijk aan te leren en onmiddellijk, praktisch toepasbaar voor iedereen.

In bovenstaande trainingen/coachings/workshops leren we de deelnemers hoe ze hiermee onmiddellijk aan de slag kunnen gaan. Geen academische uiteenzettingen of vage, theoretische modellen, maar zeer praktisch aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden.

Het dynamisch referentiekader leidt tot een aanzienlijke verhoging van de effectiviteit van onze professionele communicatie, zowel met externe klanten als met collega’s en medewerkers. 

We laten concreet zien hoe we gesprekken, vooral als die gedomineerd worden door negatieve emoties zoals twijfel, onzekerheid, territoriumbescherming, afstandelijkheid of angst, postief kunnen laten uitdraaien om uiteindelijk toch tot resultaat te komen. Of het nu een verkoop is of het behouden van een relatie.

Daarnaast biedt de kennis van de werking van onze hersenen een praktisch antwoord op belangrijke thema’s binnen bedrijven en organisaties.

CREATIVITEIT

Alle wetenschappelijke onderzoeken bevestigen het belang van positieve emoties bij effectieve beslissingsname en de impact er van op creativiteit en innovatie. 

 • hoe ontstaat creativiteit in de hersenen?
 • hoe kan creatief denken effectief gestimuleerd worden bij medewerkers?
 • hoe helpen onze emoties ons om snellere en betere oplossingen te vinden voor uitdagingen en (complexe) problemen?
 • hoe helpen onze emoties om betere beslissingen te nemen?

STRESS

Stresspreventie vormt de grootste uitdaging voor elk bedrijf of organisatie in de 21e eeuw. 

 • waarom is stress een natuurlijk proces met voorspelbare gevolgen?
 • hoe uiten stress, depressie en burn-out zich binnen een bedrijf of organisatie?
 • zijn onze hersenen aangepast aan onze huidige manier van leven en hoe kunnen we hier praktisch mee omgaan?
 • self-management: hoe kunnen we onze hersenen ons laten helpen om stress en burn-out te vermijden?
 • stress-management: hoe stress ons sterker kan maken en onze prestaties effectief kan verbeteren

Emosan is uniek en zonder twijfel de meest innovatieve, meest wetenschappelijk onderbouwde manier om op een snelle, efficiënte manier onze communicatie af te stemmen op die van onze gesprekspartner.

Een bijkomend groot voordeel is dat het referentiekader future-proof is omdat onze hersenen nog steeds werken volgens basisprincipes van miljoenen jaren geleden en de kans dus klein is dat dit in de evolutie van de komende honderden jaren snel zal veranderen.

Toekomstig hersenonderzoek zal altijd een enorme bijdrage blijven leveren aan het referentiekader waardoor iedereen die er mee werkt, steeds beschikt over de meest recente “communicatie-technolgie”.

Het vormt een ijzersterke basis voor nieuwe, innovatieve denkpistes voor bedrijfsstrategieën, die op hun beurt zorgen voor tevreden medewerkers en frisse ideeën met als logisch gevolg een goede sfeer, betere klantenrelaties, betere resultaten, meer omzet en meer winst.